Wettelijke vermeldingen

U bent momenteel ingelogd op de vastgoedwebsite van de onderneming GUEPARD vastgoed.

Conform de wet nodigen wij u uit om kennis te nemen van deze wettelijke vermeldingen evenals van elke specifieke voorwaarde die voorkomt op de pagina’s van deze website die uw gebruik van de websites beheren

http://www.guepard-immobilier.com
http://www. guepard-immobilier.info
http://www.guepard-immobilier.org
http://www.guepard-immobilier.biz
http://www.guepard-immobilier.net
http://www.guepard-immobilier.fr
http://www.guepard-immobilier.be
http://www.guepard-immobilier.eu
http://www.guepard-realestate.fr
http://www.guepard-realestate.co.uk
http://www.guepard-realestate.info
http://www.guepard-realestate.biz
http://www.guepard-realestate.org
http://www.guepard-realestate.com
http://www.guepard-realestate.net
http://www.guepard-realestate.be
http://www.guepard-realestate.eu
http://www.guepard-realestate.ru
http://www.guepard-realestate.cn
http://www.guepard-realestate.ae

net als uw relaties met GUEPARD vastgoed. Deze voorwaarden slaan op uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn van zodra u deze website gebruikt.

Editor van de website

GUEPARD vastgoed
Maatschappelijke zetel: 21 rue Henri Rochefort – 75008 Parijs – Frankrijk
Inschrijving: Handelsregister van Parijs
Verzekering Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: Lloyd's
Financiële waarborg: Lloyd's
Beroepskaart: T13187
Klantendienst: 21 rue Henri Rochefort – 75008 Parijs – Frankrijk

Directeur publicatie

Jean-Christophe Tinoy

Auteursrechten / Copyright

Heel de inhoud van de website is beschermd door de auteurs,- merk-, databaserechten, evenals andere intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van GUEPARD vastgoed.
Het logo GUEPARD vastgoed, zijn signatuur «Exclusief territorium» en het logo GUEPARD real estate , zijn signatuur « Exclusive territory » en elke andere product-, diensten- en prestatienaam zijn merken van GUEPARD vastgoed.

INPI-nummer: 3684502.

U kunt de inhoud van de site recupereren en tonen op een computerscherm, individuele pagina’s op papier printen en deze pagina’s in elektronische vorm bewaren op een diskette (maar niet op een server of een opslagrandapparaat dat verbonden is met een netwerk) voor persoonlijke doeleinden (in het kader van uw gezin) of niet commerciële doeleinden. Elke andere reproductie, wijziging, kopie, verdeling of gebruik met commerciële doeleinden van de inhoud of een deel ervan, zonder de geschreven toelating van GUEPARD vastgoed, is strikt verboden.

Informatie

De internaut verbindt er zich toe:
  • de diensten van GUEPARD vastgoed of de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang zou krijgen niet uit te baten
  • geen producten en diensten van de website van GUEPARD vastgoed aan te bieden die hem mogelijk maken direct of indirect een vergoeding te bekomen
  • de toegang en het gebruik van de website van GUEPARD vastgoed niet te beperken
  • geen enkele vermelding of element van de website van GUEPARD vastgoed te wijzigen
  • niet over te gaan tot het ongevraagd versturen van e-mails in de massa of van brieven naar andere internauten.

 

Het niet-naleven van dit verbod maakt een namaak uit waarbij de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de namaker kan worden ingeroepen.
Deze voorwaarden geven u geen enkele gebruikslicentie van de merken, logo’s of foto’s van GUEPARD vastgoed.

Foto’s

Alle foto’s getoond op de website zijn eigendom van GUEPARD vastgoed.
GUEPARD vastgoed is uitgever van publicaties en diensten van audiovisuele communicatie.

Ontwerp en realisatie

Seloger

Hosting

Seloger

Wettelijke verwittiging

GUEPARD vastgoed verbindt er zich toe alle wetten betreffende de invoering en de activiteit van een internetsite te respecteren. De editor vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn website op volgende punten:
Toegangsrecht tot het geïnformatiseerd bestand
In toepassing van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft elke internaut het recht van verzet (artikel 38 van de wet), van toegang (artikels 39, 41 en 42 van de wet) en van rechtzetting (artikel 40 van de wet) van de gegevens die hem betreffen. Zo kan hij eisen dat de informatie die hem betreft en onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, vervallen is of waarvan het inzamelen of het gebruik, de mededeling of de bewaring verboden is, wordt rechtgezet, aangevuld, opgeklaard, geüpdatet of gewist.
GUEPARD vastgoed behoudt zich het recht voor al dan niet volledig of gedeeltelijk teksten, beelden en video’s te publiceren die worden voorgesteld door personen die hun goed te koop aanbieden of vragen iets te zoeken. De internaut die teksten, beelden, foto’s en video’s voorstelt, verklaart dat ze vrij van rechten zijn of herkent ze af te staan zonder beperking in de tijd en hun gebruik te aanvaarden in het kader van de voorgestelde service op zijn websites (cf. lijst met domeinnamen hierboven).
Elke internaut kan deze rechten uitoefenen en schrijven naar GUEPARD vastgoed, 21 rue Henri Rochefort – 75008 Parijs – Frankrijk, ter attentie van Jean-Christophe Tinoy.

Informatica en vrijheid

De persoonlijke informatie en gegevens, ingevoerd op de website van GUEPARD vastgoed door de internauten en verzameld door GUEPARD vastgoed in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke mogen enkel worden gebruikt en worden gecommuniceerd aan hierna vermelde bestemmelingen en worden aangegeven aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés voor volgende doeleinden:
  • het beheer van de inlichtingsaanvragen
  • commerciële prospectie
  • e-mail alerts
  • het beheer van de abonnementen op een eventuele newsletter

 

De gegevens gevolgd door een asterisk op de formulieren en vragenlijsten zijn nodig voor het beheer van bovenvermelde operaties. Het nalaten van het communiceren van een verplicht gegeven zal als gevolg hebben dat de functionaliteit niet gebruikt kan worden.
Behalve verzet van de titularis kan GUEPARD vastgoed ertoe aangezet zijn deze informatie (in het bijzonder per e-mail, telefoon, enz. )te behandelen voor zijn exclusief voordeel of voor rekening van zijn commerciële partners in het kader van commerciële handelingen.

De internaut kan zich verzetten tegen de ontvangst van commerciële vragen met het oog op de voorstelling van producten, diensten en prestaties van GUEPARD vastgoed of deze voorgesteld door GUEPARD vastgoed door aan te geven dat hij niet bevraagd wenst te worden tijdens het inzamelen van deze gegevens door middel van het aanvinken van een vakje of later door zich tot de webmaster te wenden.

Beperking van de verantwoordelijkheid en uitsluitingen uit de waarborg

GUEPARD vastgoed verbindt er zich toe bijzondere aandacht te besteden aan de echtheid van de informatie die wordt vermeld op onze website, in het bijzonder betreffende de specificaties van de producten, diensten en prestaties en de site op regelmatige basis te onderhouden. Foutieve informatie of weglatingen kunnen worden vastgesteld, te wijten aan typfouten of fouten in de lay-out. Indien u dergelijke fouten vaststelt, nodigen wij u uit deze aan ons mee te delen zodat we de gepaste verbeteringen kunnen uitvoeren.

GUEPARD vastgoed behoudt zich het recht voor, naar believen, elk element van de website te wijzigen. In het kader van de update en de optimalisering van de site kan GUEPARD vastgoed beslissen deze voorwaarden te wijzigen.
Elke gedateerde informatie die gepubliceerd werd op de website geldt enkel voor de gepreciseerde datum. Zo behoudt GUEPARD vastgoed zich het recht voor een eind te maken aan een aanbod of alle aanbiedingen op het internet zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Bovendien maken de informatie-, product-, dienst- of prestatieaanbiedingen op de site geen leurhandel noch een vraag vanwege GUEPARD vastgoed uit aan wie ook, met het oog te worden gebruikt in de geografische zones waar de levering van bovenvermelde informatie, producten, diensten en prestaties verboden zijn door de wet.

GUEPARD vastgoed kan de ononderbroken toegang tot de site, noch de afwezigheid van fouten garanderen.
Het kan gebeuren dat de service onderbroken is door onderhouds- of herstellingsproblemen of ten gevolge van informaticaproblemen, een storing van de internetdienst of andere onvoorziene omstandigheden. Zo is GUEPARD vastgoed niet verantwoordelijk voor de vertragingen, moeilijkheden in het gebruik of incompatibiliteit tussen de huidige site en de bestanden, uw navigator of elk ander toegangsprogramma tot de website.

GUEPARD vastgoed kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die voortvloeit of volgt op de verspreiding van een virus door een derde via onze site en die uw informaticasystem kan besmetten ten gevolge van uw aansluiting op deze site, het gebruik van deze site of het navigeren op deze site. Zo kan GUEPARD vastgoed ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke materiële of bijkomende schade (inbegrepen maar zonder zich te beperken tot technisch falen, verspreiding van vertrouwelijke documenten, gegevensverlies) noch van elk indirecte schade die zich voordoet door het gebruik van de site of eraan verbonden.

Cookies

De internauten van deze site worden ervan gewaarschuwd dat wanneer ze toegang tot deze site hebben, informatie tijdelijk in het geheugen of op hun harde schijf kan worden bewaard teneinde het navigeren op de site te vergemakkelijken en de persoonlijke ruimte eventueel te kunnen gebruiken. De internauten op de site erkennen van deze praktijk op de hoogte gebracht te zijn en geven GUEPARD vastgoed de toelating ze te gebruiken. Ze kunnen zich trouwens verzetten tegen de registratie van cookies door hiervoor de overeenstemmende functionaliteiten op hun navigator te gebruiken. Nochtans vestigt GUEPARD vastgoed de aandacht van de internauten dat, in dergelijk geval, de toegang tot sommige diensten van de site gewijzigd, zelfs onmogelijk kan zijn.

Wij kunnen eveneens technische informatie op uw computer verzamelen telkens u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze site. Deze informatie slaat op uw IP-adres (internetprotocol), het gebruikte exploitatiesysteem, het type navigator en het adres van een oorspronkelijke website, in voorkomend geval. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze site te verbeteren, en wij verkopen noch geven deze informatie door aan derden.

Wij gebruiken een programma dat XiTi noemt, een analytische tool van websites. Dit geeft ons gegevens en een opvolging van de activiteiten van de klanten op onze site. Wanneer u onze site bezoekt, gebruiken wij cookies om anonieme informatie in te zamelen over uw zoekactiviteiten op onze sites. De tool XiTi laat ons toe uw online ervaring te verbeteren, net als de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Hij wordt in geen geval gebruikt om persoonlijke informatie over u te verzamelen en wordt nooit in verband gebracht met uw gebruikersprofiel indien u op onze site bent ingeschreven.

De meeste navigators aanvaarden automatisch deze cookies, maar u kunt het aanvaarden of verwerpen ervan uitschakelen. Vermits elke navigator anders is, moet u in het menu « Help » van uw navigator nakijken hoe de preferenties van de cookies gewijzigd kunnen worden. De site blijft dezelfde en alle functionaliteiten zijn toegankelijk.

Hypertekstlinks

De hypertekstlinks op de website van GUEPARD vastgoed naar ander websites of persoonlijke pagina’s en in het algemeen naar bestaande bronnen op het internet stellen de onderneming GUEPARD vastgoed niet verantwoordelijk.

Tarifering

De toegang tot deze site is gratis, buiten de levering van de internettoegang en buiten de telefoonkosten die rechtstreeks door de operatoren worden gefactureerd.

Hosting

The Website is hosted by PRESSIMMO ON LINE servers ;
SAS (public limited company) with a board of directors ;
With a registered capital of 1.350.000,00 € ;
Geregistreerd hoofdkantoor : 118 avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris (France) ;
RCS (Het register van de handel) Paris B 425 074 481 ;
Het aantal van de telefoon : + 33 (0)1 53 38 80 00